هفتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی ومواد حوزه کنترل عفونت واستریلیزاسیون در روزهای 30 و 31 مرداد در سالن رازی برگزار گردید. شرکت چالیان طب در حاشیه این کنگره حضور پررنگی داشت.